ఎత్తు నుండి Hruboskalsko

హ్రుబోస్కాల్స్కో అనేది ప్రకృతి రిజర్వ్ ప్రసిద్ధి చెందినది. ఏప్రిల్ 9. బోహేమియన్ పారడైజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఏరియాలో ఉన్న అతిపెద్ద రాక్ పట్టణాలలో ఇది ఒకటి. భద్రతకు కారణం విస్తృతమైన రాక్ నగరం

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

రఫ్ రాక్

Zámek Hrubá Skála je na okraji skalního masivu v Českém váší výši viši viši viši šiči čištěný čištěný čištěním žádní. Vznikl přestavbou hradu Skála postaveného v 20. స్టోలెటీ పేన్ వి వాల్డెస్టేజ్నా. హ్రాడ్ స్కౌల్ పోస్ట్వైల్

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు