గ్రామ Peřimov, Peřimovský వంతెన వంతెన

Peřimovský వంతెన Semily జిల్లాలో ఉన్న, అది నది Jizera అధిగమించి మరియు సెటిల్మెంట్ మరియు ప్రధాన దిగువ Sytová తో గ్రామం Peřimov (మరియు సంబంధిత Mricna) కలిపే రోడ్డు III / 28618, భాగం

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు