జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్
చారిత్రక వంతెన

చారిత్రక వంతెన

  • గ్రామ Peřimov, Peřimovský వంతెన వంతెన మరింత చదవండి>

    గ్రామ Peřimov, Peřimovský వంతెన వంతెన

    Peřimovský వంతెన Semily జిల్లాలో ఉన్న, అది నది Jizera అధిగమిస్తూ అక్కడ కలిపే II / Semil నుండి టాప్ Sytová వరకు 28618 దిగువ Sytová సెటిల్మెంట్ మరియు ప్రధాన రహదారి గ్రామం Peřimov (మరియు సంబంధిత Mricna) కలిపే రోడ్డు III / 292, భాగం రాష్ట్ర రహదారి I / 14. వంతెన నమోదు సంఖ్య [...]

తిరిగి టాప్