జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్
గూగుల్

గూగుల్

  • TensorFlow మరింత చదవండి>

    TensorFlow

    TensorFlow - Tensorflow.org - డేటా ప్రవాహ గ్రాఫ్ ఉపయోగించి సంఖ్యా లెక్కల కోసం Google యొక్క సాఫ్ట్వేర్ లైబ్రరీ. ఇది పరిశోధన చేయగలదు, కానీ కొత్తగా తయారుచేసిన అనువర్తనాలకు కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. డేటా ప్రవాహ గ్రాఫ్ను ఉపయోగించి సంఖ్యా గణనల కోసం టెన్సార్ఫ్లో అనే వ్యవస్థ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ గ్రంథాలయం. ఇది పరిశోధన చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, కానీ కొత్త రెడీమేడ్ అనువర్తనాలకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది [...]

తిరిగి టాప్