TensorFlow

TensorFlow - Tensorflow.org - మీరు సాఫ్ట్ వేర్ ప్రవాహం రేఖాచిత్రం కోసం పిమోసిస్ మెమోడిని పంపించడానికి గూగుల్ సాఫ్ట్ వేర్ గూగుల్. మీరు ఒక కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ పొందవచ్చు ఉంటే, మీరు ఒక కొత్త చదువుకోవచ్చు ఉంటే, మీరు మీ పాఠశాలకు వెళ్ళాలి. వ్యవస్థ

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు