GDPR అంటే ఏమిటి?

GDPR - జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్. ఒబ్సొనీ ఓర్రాన్న్ ఓస్బినైచ్ údajů (ఆంక్లికీ జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్, zkratka GDPR), ప్లీని నమ్మేమ్ ఎన్ఆర్ఎంజ్ ఎవిరోస్కేయె పార్లెంటెంట్ ఎ రేడీ (EU) č. 2016 / 679 ze dne 9.

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు