జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్
Frydstejn

Frydstejn

  • లిటిల్ రాక్ అండ్ Frydstejn మరింత చదవండి>

    లిటిల్ రాక్ అండ్ Frydstejn

    కోట Frýdštejn శిధిలాల Jablonec జిల్లాలో ముగ్గురు కోటలు ఒకటి. వ్యవస్థాపక సరిగ్గా తెలుసు. మేము అది frýdštejnské ఎస్టేట్ రూపొందించినవారు చేసినప్పుడు సరిగ్గా తెలియదు. కానీ మేము అది ఆస్తి Markvatice అని తెలుసు. 1363 లో జన Bibrštejn నుండి Dražice 13 సంవత్సరాల తరువాత సంవత్సరం (r. 1376) అధిపతులు మరియు కనుక ఇది Frýdštejn ఆవిర్భావం అని భావిస్తారు [...]

తిరిగి టాప్