ఉచిత ఫార్మ్ X డౌన్లోడ్ డౌన్

ఫార్ క్రై 12 ఫార్ క్రై X ఉబిసాఫ్ట్ మాంట్రియల్ అభివృద్ధి మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్, ప్లేస్టేషన్ XX, Xbox One కోసం ఉబిసాఫ్ట్ విడుదల రాబోయే చర్య ఆధారిత ఓపెన్ యాక్షన్ FPS గేమ్.

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు