జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్
ఫార్ క్రై 5

ఫార్ క్రై 5

  • ఉచిత ఫార్మ్ X డౌన్లోడ్ డౌన్ మరింత చదవండి>

    ఉచిత ఫార్మ్ X డౌన్లోడ్ డౌన్

    ఫార్ క్రై ఫార్ క్రై 5 5 రాబోయే చర్య FPS బహిరంగ ప్రపంచ స్టూడియో ఉబిసాఫ్ట్ మాంట్రియల్ అభివృద్ధి మరియు Microsoft Windows వేదికల, 4 ప్లేస్టేషన్, Xbox వన్ మరియు ప్లేస్టేషన్ 4 మద్దతు కోసం ఉబిసాఫ్ట్ ప్రచురించిన ప్రో, Xbox మరియు Xbox వన్ X. తో ఇది సాధారణంగా ఉంది సిరీస్ ఫార్ క్రై యాక్షన్ ఆరవ భాగం. గేమ్ విడుదల ఉంది [...]

తిరిగి టాప్