విండోస్ 10 ఫాల్ క్రియేటర్స్ అప్డేట్

V úterý 17. మైక్రోసాఫ్ట్ పట్టీలో మైక్రోసాఫ్ట్ పట్టీని ఉపయోగించడం ద్వారా విండోస్ 10 ను అప్డేట్ చేస్తోంది. Tzv. సృష్టికర్తలు అప్డేట్ పతనం (XXX న) పెన్సిల్ různá vylepšení samotného systému. పతనం సృష్టికర్తలు

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు