జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్
dji మేజిక్

dji మేజిక్

  • Pískovna, చెక్ పారడైజ్, Trosky, Prachov రాక్స్ మరింత చదవండి>

    Pískovna, చెక్ పారడైజ్, Trosky, Prachov రాక్స్

    ఖాళీలను, పచ్చికభూములు మరియు కోట క్రింద Apolena రాక్ యొక్క ఇసుకరాయి టవర్లు అద్భుతమైన వీక్షణ Trosky 70 సంవత్సరాల ఆ కుడి బోహేమియన్ స్వర్గం యొక్క గుండె లో ఉన్న స్థాపించారు ముందు ప్రతి పర్యాటక దెబ్బతీసింది. అప్పటి నుండి, అయితే, మాజీ ఖాళీలను పెద్ద భాగం షూటింగ్ శాండ్బాక్స్ యొక్క ఒక పెద్ద క్రీపర్ మింగడం జరిగింది మరియు Trosky యొక్క దృశ్యం యొక్క శక్తివంతమైన నిర్మాణాలు కవర్ చేసింది [...]

తిరిగి టాప్