స్టీఫెన్ హాకింగ్ మరణించాడు

స్టీఫెన్ విలియం హాకింగ్ (8 జనవరిలో 1942 ఆక్స్ఫర్డ్ -.. 14 మార్చి 2018 కేంబ్రిడ్జ్) byl britský teoretický fyzik a jeden z nejznámějších vědců vůbec. వికీపీడియాలో ఒక వర్తమానం

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు