జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్
50x-2000x

50x-2000x

  • Bresser LCD సూక్ష్మదర్శిని 50x-2000x 5MPix మరింత చదవండి>

    Bresser LCD సూక్ష్మదర్శిని 50x-2000x 5MPix

    Bresser LCD సూక్ష్మదర్శిని USB సూక్ష్మదర్శిని Bresser LCD సూక్ష్మదర్శిని గొప్ప LCD మానిటర్ వస్తువులు మరింత వ్యక్తులు ఏకకాల పరిశీలన ఎందుకంటే దాని 8,9 cm (3,5) ఈ పాఠశాల అనుమతిస్తుంది. ఇది పరావర్తనం చెందిన కాంతి పరిశీలన బదిలీ కాంతి పరిశీలన మరియు (పరిమిత) కోసం రెండు ఉపయోగించవచ్చు. మీ పరిశీలనలు షూట్ లేదా ఒక సినిమా క్రమం గా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. పరికరం ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంది [...]

తిరిగి టాప్