మూన్ యొక్క పూర్తి గ్రహణం 27.7.2018

నీనెచెట్ నువ్వా మీరు మీ పిల్లలు, మీరు మీ పిల్లల కోసం చూస్తున్నాయి, మీరు మీ తల్లిదండ్రుల కోసం చూస్తున్నాయి. Jedno z nejzajímavějších zatmění Měsíce v tomto desetiletí b pro కు ఖగోళశాస్త్రం. జోహ్ డ్రాహా

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు