జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్

ZOH 218

  • ZOH 2018, ఎస్టర్ Ledecká రెండవ బంగారు ఉంది

    ఎస్తేర్ లెడ్కేకా డబుల్ ఒలింపిక్ విజేత. సూపర్ G లో బంగారం తరువాత కూడా స్నోబోర్డు మీద భారీ స్లాలొమ్ కూడా గెలిచింది. ఫైనల్లో, ఆమె జర్మన్ జోర్గ్ను ఓడించింది. సూపర్ G లో ఒక సంచలనాత్మక విజయం తర్వాత, ఎస్టర్ Ledecká మరోసారి ప్రపంచ మీడియా యొక్క మొదటి పేజీ. స్కిస్ మరియు స్నోబోర్డులపై గెలిచిన బంగారు పతకాలు చారిత్రాత్మక మైలురాయి మరియు ఉత్తమ ప్రదర్శనలలో చెస్ ర్యాంకును కలిగి ఉన్న అద్భుతమైన ప్రదర్శనగా చెప్పవచ్చు [...]

తిరిగి టాప్