గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో GTA XXX ప్లేస్టేషన్ XX

గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో (GTA) ఆమె తన విక్టోరియా స్పోక్రానిస్టీ డిజిటల్ ఎక్లిప్స్, రాక్స్టార్ నార్త్ (డ్రివ్ DMA డిజైన్), రాక్స్టార్ లీడ్స్ ఎ వైడెవానిక్ స్పోర్ట్స్ రాక్స్టార్ గేమ్స్ వంటి వాటికి విక్రయించింది. సెరీ, ఆమె తన తల్లిదండ్రుల పద్దెనిమిది వందల కోట్లు, ఆమె తన తల్లిదండ్రుల వివాహం చేసుకుంది. దిల్

ఇంకా చదవండి
అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు