జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్

Sněhovsko

  • Maloskalsko మరింత చదవండి>

    Maloskalsko

    మాలోస్కాల్కో ప్రకృతి పార్కు, XMX లో ప్రకటించబడిన రక్షిత ప్రాంతం, ఇది లిబెరెక్ ప్రాంతంలోని జబ్లోనెక్ నడ్ నిసౌ జిల్లా యొక్క దక్షిణ-పశ్చిమ సరిహద్దులో ఉంది, ఇది కొంతవరకు బోహేమియన్ ప్యారడైజ్ రక్షిత దృశ్యం ప్రాంతం. ఇది విశాలమైన రాళ్ళ పట్టణాలతో నిండిన గొప్ప స్వభావంతో, జిజరా నది ఒడ్డున ఉంది. ఈ పార్క్ పేరు పెట్టబడినది, ఇది మాలా స్కలా గ్రామం. ఈ సహజ ఉద్యానవనాన్ని ప్రకటించాలనే ఉద్దేశం [...]

తిరిగి టాప్