జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్

కన్నె అటవీ

  • ప్రాలేస్ జైరారా మరింత చదవండి>

    ప్రాలేస్ జైరారా

    ప్రాలేస్ జిజేరా ప్రకృతి రిజర్వ్ అనేది లిబెరెక్ ప్రాంతంలో ఉన్న హిజ్నీస్ గ్రామానికి చెందిన కాడాస్ట్రాల్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక రక్షిత ప్రాంతం, ఇది జిజెర పర్వతాలలో పురాతన స్వభావం కలిగి ఉంది. ఇది జిజ్రా పర్వతాల చెక్ వైపున ఉన్న రెండవ అతి ఎత్తైన పర్వతం యొక్క ఎగువ భాగాన్ని కలిగి ఉంది - జిజ్రా - హెజ్నిస్ రిడ్జ్ తూర్పు చివరలో. రక్షణ యొక్క అంశంగా ప్రధానంగా పర్వత పతాక సమ్మిళితమైన స్ప్రూస్ యొక్క అవశేషాలు, బౌలింగ్ సున్నితమైనవి [...]

తిరిగి టాప్