జెయింట్, జెయింట్ పర్వతాలు, చెక్ పారడైజ్

ఆలివ్త్స్కా హోరా

  • ఆలివ్త్స్కా హోరా మరింత చదవండి>

    ఆలివ్త్స్కా హోరా

    ఆలివ్ మౌంటైన్ (886 మీ) జిజెర పర్వతాలలో శిఖరం. చదును చేయబడిన రహదారి మరియు జెర్ర్స్కా మెజిస్ట్రల్ స్కై ట్రాక్ వెంట ఒక నీలం పర్యాటక చిహ్నం ఉంది. కొత్త తీర్థయాత్ర మార్గం కూడా ఉంది, ఇది లిబెరెక్ నుండి హేజ్నిస్కు చెందిన వర్జిన్ మేరీ యొక్క విజ్ఞాన చర్చికి యాత్రికులు తెస్తుంది. దాని తూర్పు వాలు బ్లాక్ నసా మరియు [...]

తిరిగి టాప్