జెన్నిఫర్ లోపెజ్

జెన్నిఫర్ లోపెజ్ జెన్నిఫర్ లిన్ లోపెజ్ (* న్యూజెర్సీ న్యూయార్క్, న్యూయార్క్, జెన్నిఫర్ Lopezová) జర్మనీ Lopezová ఇక్కడ ఉంది, జోర్డాన్, మాడ్రిడ్ మరియు న్యూయార్క్ లో JLo. నా ఫౌండేషన్ పోలియో

ఇంకా చదవండి